Wat kost het adopteren van een hond via onze stichting

Kosten van een adoptie

De onkosten om een hond via Dierensteun La Vida te adopteren zijn:

Voor dieren met een beperking 235 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 100 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen en 25 euro voor de stichting. Dit geld gebruiken wij om een pot te maken waarmee we de kosten van operaties, sterilisaties/castraties voor de honden kunnen (mee helpen) betalen (waaronder de opvanghonden). Deze prijs geldt ook voor honden vanaf 8 jaar.

Voor gezonde dieren of dieren zonder beperking 260 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 100 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen en 50 euro voor de stichting (zie hierboven). Nagenoeg alle honden, mits te jong of door een andere reden, bijvoorbeeld de leeftijd (te oud), zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Met de bijdragen die wij aan de asielen betalen komen zij ook tekort, gezien alle sterilisaties en castraties die uitgevoerd worden, alsook allerhande andere dierenartskosten. Resterende gelden proberen wij door middel van andere kanalen te verkrijgen (donateurs, giften, inzamelen en verkoop van dingen). Is de hond door omstandigheden niet geholpen dan geldt het bedrag van 235 euro. Uitzondering hierop zijn puppies die in verband met hun leeftijd niet gecastreerd/ gesteriliseerd zijn. Hiervoor vragen wij wel een bijdrage van 260 euro.

De dierenartskosten houden in:  chippen, paspoort, enten inclusief rabiës en een uitgebreide bloedanalyse  t.a.v. de gezondheid van het dier, castratie of sterilisatie en controle op ziekten. 
Voor de ‘gezondheid’ van onze stichting zou het fijn zijn dat we deze kosten terug kunnen krijgen van de adoptanten maar we begrijpen ook dat wanneer een dier medicatie nodig heeft of wellicht vaker een dierenarts moet bezoeken (afwijkingen bekend) dit niet altijd reëel is.
Derhalve verzoeken wij tot betaling van de volledige onkostenvergoeding maar we willen altijd in overleg treden over de hoogte daarvan. Let op: wij onderhandelen niet over een dier maar we willen zijn of haar kans op een goed leven niet in de weg staan. Mocht een dier al starten met medische kosten dan komen wij u wellicht tegemoet door de onkostenvergoeding voor het dier omlaag te brengen. Dit zal per adoptie met de toekomstige nieuwe eigenaren doorgesproken worden.

Zo goed als alle bedragen die bij onze stichting binnenkomen worden aan de dieren besteed; er worden minimale kosten voor administratie e.d betaald.  Aan het einde van elk jaar zullen we ook ons financieel jaarverslag op de website plaatsen.

Even nog overzichtelijk op een rijtje voor u:

  •  dieren met een beperking               € 235,-
  •  dieren vanaf 8 jaar                          € 235,-
  •  dieren zonder beperking tot 7 jaar  € 260,-
  •  dieren ongecastreerd                      € 235,-
  •  pups                                                € 260.-