Wat kost het adopteren van een hond via onze stichting

Kosten van een adoptie

Vanaf 1 maart 2018 bedragen de adoptiekosten:

Voor dieren met een beperking 255 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 120 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen en 25 euro voor de stichting. Dit geld gebruiken wij voor administratiekosten, onvoorziene uitgaven van operaties, sterilisaties/castraties en de finaniele bijdrage voor voer en dierenartskosten aan gastgezinnen van de opvanghonden. Deze prijs geldt ook voor honden vanaf 8 jaar.

Voor gezonde dieren of dieren zonder beperking 280 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 120 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen en 50 euro voor de stichting (zie hierboven). Nagenoeg alle honden, mits te jong of door een andere reden, bijvoorbeeld de leeftijd (te oud), zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Met de bijdragen die wij aan de asielen betalen komen zij ook tekort, gezien alle sterilisaties en castraties die uitgevoerd worden, alsook allerhande andere dierenartskosten. Resterende gelden proberen wij door middel van andere kanalen te verkrijgen (donateurs, giften, inzamelen en verkoop van dingen). Is de hond door omstandigheden niet geholpen dan geldt het bedrag van 255 euro. Uitzondering hierop zijn puppies die in verband met hun leeftijd niet gecastreerd/ gesteriliseerd zijn. Hiervoor vragen wij een bijdrage van 200 euro.

De dierenartskosten houden in:  chippen, paspoort, enten inclusief rabiës en een uitgebreide bloedanalyse  t.a.v. de gezondheid van het dier, castratie of sterilisatie en controle op ziekten. 

Zo goed als alle bedragen die bij onze stichting binnenkomen worden aan de dieren besteed; er worden minimale kosten voor administratie (postzegels, chipregistraties e.d) betaald.  Aan het einde van elk jaar zullen we ook ons financieel jaarverslag op de website plaatsen.

Even nog overzichtelijk voor u op een rijtje:

  •  dieren met een beperking               € 255,-
  •  dieren vanaf 8 jaar                          € 255,-
  •  dieren zonder beperking tot 7 jaar  € 280,-
  •  dieren ongecastreerd                      € 255,-
  •  pups                                                € 200.-